Katalog

PERO AG

  • DIN EN ISO 9001:2015

18.08.2022 16:00

Sisteme për heqjen e yndyrës dhe pastrimin efikas të komponentëve

Përgjigju reklamës

PERO R0 është projektuar për pastrim të ndërmjetëm ose përfundimtar të pjesëve të vogla dhe shumë të vogla. Teknologjia universale e procesit ofron një performancë të fortë pastrimi për përdoruesit që kanë nevojë për një dizajn kompakt. R0 mund të instalohet në dhoma me përmasa të dyerve nga 1000 x 2000 mm. Në varësi të modelit, sistemi i pastrimit mund të ngarkohet nga ana e gjatë ose e shkurtër.

Sistemi modular, i parafabrikuar PERO R0 për aplikacionin tuaj specifik është i disponueshëm me një njoftim të shkurtër.

Sisteme të tjera në dispozicion në një njoftim të shkurtër!


Përgjigju reklamës

Kategori
Ofrojme

Vendi
Germany