Pajisje matëse të rrjedhës Gjej prodhues online

18 Pajisje matëse të rrjedhës
Eksportues
18 Pajisje matëse të rrjedhës
Prodhues

Prodhuesit, furnizuesit dhe ofruesit e shërbimeve në zonën Pajisje matëse të rrjedhës (18)

Prodhuesi   Netherlands   Në të gjithë botën
Produktet: Rregullator presioni, Matës rrjedhjeje të zonave të ndryshueshme, Teknologji dozimi, Matës ultrazanor, Matës rrjedhjeje magnetikë-induktivë
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Pajisje pëzierëse dhe mikser, Peshore mbushëse, Pompë ushqimore, Matës i rrjedhës, Pompa acidi, Pistolete per vrima, Pompë spirale, Pompa diafragme
Prodhuesi   Austria   Në të gjithë botën
Produktet: Pajisje matëse të rrjedhës, Pajisje matëse për CO2, Ndjesor temperature, Sensorë për përcaktimin e pikës së shkrirjes, Sensorë lagështire
Prodhuesi   Japan   Në të gjithë botën
Produktet: Matësa ajri, Rregullator presioni, Matës përçueshmërie, Spektrometër i absorbimit të atomeve, Teknologji ambientaliste, Analizatorë elementarë
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Fluksmeter, Ftohes ajri, Instrumente matëse magnetike, Mbështjellje magnetike, Kalibrues, Aparate magnetizues, Ftohes uji, Mbështjellëse
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Thares ajri me presion (kompresor), Perthithes me karbon aktiv, Ndares Uje- Vaj, Aparat mates i qarkullimit per ajer te kompresuar
Prodhuesi   United States   Në të gjithë botën
Produktet: Aparate matese me lazer, Kalibra për matje diametrash, Pajisje kërkimi defektesh në kabuj, Sistemi i kontrollit të cilësisë
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Armatime raftesh, Valvul bllokuese, Valvul membrane, Ventil shkarkimi, Valvula mbyllëse vertikale, Ventil magneti, Tjegulla shumëfunksionale
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Sensore magnetike, AS-Interface, Pajisje që mat presionin absolut, Ndjesorë niveli, Ndjesorë rrjedhjeje, Sisteme pozicionimi për prapaveprime
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Rregullator presioni, Ventil bllokues, Valvul membrane, Kundërvalvula, Valvula mbyllëse vertikale, Ventila motorri