Amonium oksalat (1113-38-8) Gjej prodhues online

2 Amonium oksalat
Eksportues
2 Amonium oksalat
Prodhues

Prodhuesit, furnizuesit dhe ofruesit e shërbimeve në zonën Amonium oksalat (2)

Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Amonium oksalat, Klorur natriumi, Fumarat hekuri, Sulfat hekuri, Oksid hekuri, Karbonat stronciumi, (II)Oksalat hekuri, (II)Fosfat hekuri
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Amonium oksalat, Nitrit bori, Tungsten sulfide, Thiazolyl blue, Tela argjendi, Lutetium(III) iodide, Cadmium Rods, Octadec-1-ene, o-Dianisidine
Dërgimi nga
 
Dërgimi në
 
Lloji i biznesit
 
Certifikim