MICRO-EPSILON Messtechnik GmbH & Co. KG

Produktet dhe shërbimet e MICRO-EPSILON Messtechnik GmbH & Co. KG (109)

Ndjesorë temperature (thermoMETER CTM1/M2)
Ndjesorë temperature (thermoMETER CTM-3XL)
Ndjesorë temperature (thermoMETER CTP7)
Ndjesorë temperature (thermoMETER CTP-3)
Sensorë induktivë (induSENSOR EDS)
Sensorë induktivë (MDS-40-MK)
Sensor drite (optoCONTROL CLS-K)
Sensor drite (optoCONTROL CLS-K-6)
Sensor drite (optoCONTROL CLS-K-100)
Sensor drite (optoCONTROL CLS-K-UV)
Sensor ngjyre (Ringsensor ACS2)
Sensor ngjyre (Transmissionssensor ACS3)

Lajmet

Nuk ka lajme në dispozicion. Ju lutemi kontaktoni kompaninë.
Adresa
Königbacher Strasse 15
94496
Ortenburg
Germany
Lloji i biznesit
Prodhuesi
Rajonet e eksportit
Në të gjithë botën
Certifikatat
DIN EN ISO 9001
Themelimi
1968
Administrimi
Prof. Dr. Martin Sellen
Dr. Alexander Wisspeintner
Dr. Thomas Wisspeintner
Punonjës
600