Richard Hess MBV GmbH

Produktet dhe shërbimet e Richard Hess MBV GmbH (18)

Kalibër trashësie (Model 2000)
Makineri testimi elastike (TMC-Serie 5kN - 50kN)
Pajisje që kontrollon fortësinë (IRHD Micro Compact)
Pajisje që kontrollon fortësinë (Micro IRHD)
Pajisje që kontrollon fortësinë (HPE)
Makineri kontrolluese (TMC-Serie 5kN - 50kN)
Makineri për testimin e presionit (TM-Serie Mini bis 3kN)
Makineri për testimin e materialit (TMC-Serie 5kN - 50kN)
Makineri për testimin e përplasjes (RR 2500)
Makineri universale testimi (H 400 STM)
Shponjës diametri
Presa laboratori (Lab Econ 300)

Lajmet

Nuk ka lajme në dispozicion. Ju lutemi kontaktoni kompaninë.
Adresa
Gildestrasse 5
47665
Sonsbeck
Germany
Lloji i biznesit
Prodhuesi
Rajonet e eksportit
Në të gjithë botën
Themelimi
1972
Administrimi
Stefan Hess