GreenLife GmbH

Produktet dhe shërbimet e GreenLife GmbH (33)

Impiante të trajtimit të ujërave të zeza (GWO 1.0-250, outdoor)
Impiante të trajtimit të ujërave të zeza (GWI 1.0-250, indoor)
Enë plastike
Enë plastike (G0000102)
Enë plastike (G0000257)
Enë plastike (G0000120)
Kanistër plastike (G0001970)
Kanistër plastike (G0000328)
Enë mbledhëse për shiun (GET 1.0)
Enë mbledhëse për shiun (GFT 4.2)
Enë mbledhëse për shiun (GET 3.3)
Kovë plastike (G0000663)

Lajmet

Nuk ka lajme në dispozicion. Ju lutemi kontaktoni kompaninë.
Adresa
Sacktannen 1a
19057
Schwerin
Germany
Lloji i biznesit
Prodhuesi
Rajonet e eksportit
Afrika
Evropa
Certifikatat
ISO 9001:2008
Themelimi
2003
Administrimi
Friedhelm Neumann