GreenLife GmbH

Produktet dhe shërbimet e GreenLife GmbH (33)

Impiante të trajtimit të ujërave të zeza (GWO 1.0-250, outdoor)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Impiante të trajtimit të ujërave të zeza (GWI 1.0-250, indoor)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Enë plastike
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Enë plastike (G0000102)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Enë plastike (G0000257)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Enë plastike (G0000120)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Kanistër plastike (G0001970)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Kanistër plastike (G0000328)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Enë mbledhëse për shiun (GET 1.0)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Enë mbledhëse për shiun (GFT 4.2)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Enë mbledhëse për shiun (GET 3.3)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Kovë plastike (G0000663)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Lajmet

Nuk ka lajme në dispozicion. Ju lutemi kontaktoni kompaninë.
Adresa
Sacktannen 1a
19057
Schwerin
Germany
Lloji i biznesit
Prodhuesi
Rajonet e eksportit
Afrika
Evropa
Certifikatat
ISO 9001:2008
Themelimi
2003
Administrimi
Friedhelm Neumann