Oy Suomen HPK AB

Produktet dhe shërbimet e Oy Suomen HPK AB (10)

Makineri mbështjellje
Traypacker
Makineri për paketim në qese të vogla
Makineri paketimi për produktet ushqimore
Makineri paketimi
Teknologji paketimi
Pajisje për mbështjelljen e filmave të zgjatuar
Makineri shformuese termike
Peshore thasësh
Pajisje paketimi

Lajmet

Nuk ka lajme në dispozicion. Ju lutemi kontaktoni kompaninë.
Adresa
Malminkaari 23 A
00700
Helsinki
Finland
Lloji i biznesit
Prodhuesi
Rajonet e eksportit
Në të gjithë botën