Getzner Werkstoffe GmbH

Produktet dhe shërbimet e Getzner Werkstoffe GmbH (20)

Avullues me zhytje
Sylomer
Izolim tingulli
Kushineta makinerie
Materiale per shtrim binaresh
Tapete balasti
Mbrojtës
Pllaka të ndalimit të vibrimit
Pllaka të ndalimit të vibrimit
Fole shinë (Zw 1000)
Shtresa ndërtimi
Shtresa shtrati

Lajmet

Nuk ka lajme në dispozicion. Ju lutemi kontaktoni kompaninë.
Adresa
Herrenau 5
6706
Bürs
Austria
Lloji i biznesit
Prodhuesi
Rajonet e eksportit
Në të gjithë botën
Certifikatat
EN ISO 14001:2015
EN ISO 9001:2015
Administrimi
Ing. Jürgen Rainalter