KROHNE Messtechnik GmbH

Produktet dhe shërbimet e KROHNE Messtechnik GmbH (50)

Ndjesorë temperature (OPTITEMP TRA-C10)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Çelës rrjedhjeje (DW 181)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Tregues karburanti (BW 25)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Tregues karburanti (BM 26 BASIC | ADVANCED)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Analiza procesi (OPTISYS CL 1100)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Analiza procesi (SMARTMAC 200 W (pH))
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Formë mesore (OPTISENS MAC 100)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Matës uji (WATERFLUX 3070)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Transmetues temperature (OPTITEMP TT 51 C/R)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Transmetues temperature (OPTITEMP TT 50 C/R)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Transmetues temperature (OPTITEMP TT 30 C/R)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Transmetues temperature (OPTITEMP TT 20 C)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Lajmet

Nuk ka lajme në dispozicion. Ju lutemi kontaktoni kompaninë.
Adresa
Ludwig-Krohne-Strasse 5
47058
Duisburg
Germany
Lloji i biznesit
Prodhuesi
Rajonet e eksportit
Në të gjithë botën
Certifikatat
DIN EN ISO 9001
Themelimi
1921
Administrimi
Dr. Attila Bilgic
Ingo Wald
Punonjës
3096