Carl Krafft & Söhne GmbH & Co. KG
I dukshëm vetëm për përdoruesit e regjistruar. [ Hyni ]
Germany
Cilindra printimi - Carl Krafft & Söhne GmbH & Co. KG

Emri i kompanisë
Carl Krafft & Söhne GmbH & Co. KG
Faqja kryesore www.krafft-walzen.com
lloji i ndërmarrjes Prodhuesi
Exportregion Evropa