China XiangDing Chemical International Company
I dukshëm vetëm për përdoruesit e regjistruar. [ Hyni ]
China
Karbide zirkoni (12070-14-3) - China XiangDing Chemical International Company

Emri i kompanisë
China XiangDing Chemical International Company
CAS

12070-14-3

Faqja kryesore www.chemical-exporter.com
lloji i ndërmarrjes Prodhuesi
Exportregion Në të gjithë botën