Bayer AG
I dukshëm vetëm për përdoruesit e regjistruar. [ Hyni ]
Germany
Formaldehid (50-00-0) - Bayer AG

Emri i kompanisë
Bayer AG
CAS

50-00-0

Faqja kryesore www.bayer.de
lloji i ndërmarrjes Prodhuesi
Exportregion Në të gjithë botën