ExxonMobil Chemical Europe B.V.
I dukshëm vetëm për përdoruesit e regjistruar. [ Hyni ]
BelgiumExxonMobil Chemical Europe B.V. , Belgium: Informacion rreth {RTSH}

ExxonMobil Chemical Europe B.V. është një Prodhuesi prej Acetat polivenili, Acid adipik, Acide organike, Alkol butili, Alkool izoktili i çertifikuar nga ISO 9001.

Adresa I dukshëm vetëm për përdoruesit e regjistruar. [ Hyni ]
lloji i ndërmarrjes Prodhuesi
Certifikatat ISO 9001
Rajonet e eksportit Evropa
Faqja kryesore www.exxonmobilchemical.com
Telefon I dukshëm vetëm për përdoruesit e regjistruar. [ Hyni ]