K+S KALI GmbH
I dukshëm vetëm për përdoruesit e regjistruar. [ Hyni ]
Germany
Klorid kaliumi (7447-40-7) - K+S KALI GmbH

Emri i kompanisë
K+S KALI GmbH
CAS

7447-40-7

Faqja kryesore www.kali-gmbh.com
lloji i ndërmarrjes Prodhuesi
Exportregion Në të gjithë botën