Evonik Industries AG
I dukshëm vetëm për përdoruesit e regjistruar. [ Hyni ]
Germany
Formaldehid (50-00-0) - Evonik Industries AG

Emri i kompanisë
Evonik Industries AG
CAS

50-00-0

Faqja kryesore www.degussa.com
lloji i ndërmarrjes Prodhuesi
Exportregion Në të gjithë botën