Merck KGaA
I dukshëm vetëm për përdoruesit e regjistruar. [ Hyni ]
Germany
Formaldehid (50-00-0) - Merck KGaA

Emri i kompanisë
Merck KGaA
CAS

50-00-0

Faqja kryesore www.merck.de
lloji i ndërmarrjes Prodhuesi
Exportregion Në të gjithë botën