Partex Marking Systems AB
Tore Lööfs gata 2
547 31 Gullspång
Sweden
Sisteme shënjimi për kabllo - Partex Marking Systems AB

Emri i kompanisë
Partex Marking Systems AB
Faqja kryesore www.partex.nu
lloji i ndërmarrjes Prodhuesi
Exportregion Në të gjithë botën