Sigma Aldrich Corp.
I dukshëm vetëm për përdoruesit e regjistruar. [ Hyni ]
United States of America
Acid adipik (124-04-9) - Sigma Aldrich Corp.

Emri i kompanisë
Sigma Aldrich Corp.
CAS

124-04-9

Faqja kryesore www.sigmaaldrich.com
lloji i ndërmarrjes Prodhuesi
Exportregion Në të gjithë botën