Planet e çmimeve

Zgjidhni volumin e funksionit Tuaj personal.

Filloni tani me një nga planet tona të çmimeve të shumta dhe reklamoni sipas nevojës për biznesin Tuaj. Publikoni produktet, lajmet dhe reklamat Tuaja, dhe lidhuni me klientët potencial nga e gjithë bota. Reklamoni për ndërmarrjen Tuaj deri në 32 domene dhe në këtë mënyrë arrini tregjet Tuaja të synuara në gjuhën vendase.

Free

Try for free.

Basic

Start going international.

Business

Establish international business connections.

Professional

Expand your business and gain recognition as a professional on the international market.

Exporter

Achieve success as an exporter by reaching out to the international market in 32 target languages.

32 gjuhë

Promovoni produktet dhe shërbimet tuaja në gjuhët e tregjeve tuaja të synuara.

45.000 anëtarë

Merrni kontakt me kompani të tjera dhe zgjeroni rrjetin Tuaj global.

24/7 prani në internet

Prezantohuni vetë gjatë gjithë kohës tek klientët potencialë nga e gjithë bota.

Volumi i funksionit
Free
Faqja e internetit
Renditja Low
Gjuhët në dispozicion 2
Produkte të publikuara 7
Rrjeti i biznesit
Informatat e kontaktit publik
Linku për faqen hyrëse
Prezantimi i produktit
Imazhet
Basic
Faqja e internetit
Renditja Medium
Gjuhët në dispozicion 11
Produkte të publikuara 15
Publikoni lajme
Rrjeti i biznesit
Informatat e kontaktit publik
Linku për faqen hyrëse
Social Media
Prezantimi i kompanive
Teksti
Prezantimi i produktit
Emërtimi i modelit
Teksti
Imazhet
Prezantimi i lajmeve
Imazhet
Fusha e anëtarëve
Autom. Përcjellja e e-mailit
Çmimi mujor
ECO 45,00 €
FLEX 60,75 €
Business
Faqja e internetit
Renditja Medium
Gjuhët në dispozicion 18
Produkte të publikuara 30
Publikoni lajme
Rrjeti i biznesit
Informatat e kontaktit publik
Linku për faqen hyrëse
Social Media
Prezantimi i kompanive
Teksti
Imazhet
Prezantimi i produktit
Emërtimi i modelit
Teksti
Imazhet
Prezantimi i lajmeve
Imazhet
Fusha e anëtarëve
Të dhëna statistikore
Autom. Përcjellja e e-mailit
Çmimi mujor
ECO 90,00 €
FLEX 121,50 €
Professional
Faqja e internetit
Renditja High
Gjuhët në dispozicion 25
Produkte të publikuara 50
Publikoni lajme
Rrjeti i biznesit
Informatat e kontaktit publik
Linku për faqen hyrëse
Social Media
Prezantimi i kompanive
Teksti
Imazhet
Videot
PDF
Prezantimi i produktit
Emërtimi i modelit
Teksti
Imazhet
PDF
Prezantimi i lajmeve
Imazhet
Fusha e anëtarëve
Të dhëna statistikore
Autom. Përcjellja e e-mailit
Çmimi mujor
ECO 130,00 €
FLEX 175,50 €
Exporter
Faqja e internetit
Renditja High
Gjuhët në dispozicion 32
Produkte të publikuara 80
Publikoni lajme
Publiko reklama
Rrjeti i biznesit
Informatat e kontaktit publik
Linku për faqen hyrëse
Linqet e produktit
Social Media
Prezantimi i kompanive
Teksti
Imazhet
Videot
PDF
Prezantimi i produktit
Emërtimi i modelit
Teksti
Imazhet
Videot
PDF
Prezantimi i lajmeve
Imazhet
Fusha e anëtarëve
Të dhëna statistikore
Autom. Përcjellja e e-mailit
Çmimi mujor
ECO 180,00 €
FLEX 243,00 €
Volumi i funksionit Free Basic Business Professional Exporter
Faqja e internetit
Renditja Low Medium Medium High High
Gjuhët në dispozicion 2 11 18 25 32
Produkte të publikuara 7 15 30 50 80
Publikoni lajme
Publiko reklama
Rrjeti i biznesit
Informatat e kontaktit publik
Linku për faqen hyrëse
Linqet e produktit
Social Media
Prezantimi i kompanive
Teksti
Imazhet
Videot
PDF
Prezantimi i produktit
Emërtimi i modelit
Teksti
Imazhet
Videot
PDF
Prezantimi i lajmeve
Imazhet
Fusha e anëtarëve
Të dhëna statistikore
Autom. Përcjellja e e-mailit
Çmimi mujor
ECO 45,00 € 90,00 € 130,00 € 180,00 €
FLEX 60,75 € 121,50 € 175,50 € 243,00 €
Zgjidhni Zgjidhni Zgjidhni Zgjidhni Zgjidhni
Nëse keni pyetje, mund të vizitoni faqen tonë të FAQ-ve ose kontaktoni.
Nuk dëshironi të promovoni kompaninë Tuaj? Bashkohuni me rrjetin tonë ndërkombëtar falas dhe merrni qasje në të dhëna nga më shumë se 25,000 eksportues.