Kimikate industriale Gjej prodhues online

1 Kimikate industriale
Eksportues
1 Kimikate industriale
Prodhues

Prodhuesit, furnizuesit dhe ofruesit e shërbimeve në zonën Kimikate industriale (1)

Prodhuesi   Germany   Azia Evropa
Produktet: Kimikate industriale, Crotonaldehyd, Diamilamin, 3-Dietil aminopropylamin, N,N- Dimetilbutilamin, Methanol, Forminat metili, Dimetil maleinat
Dërgimi nga
 
Dërgimi në
 
Lloji i biznesit
 
Certifikim