Kimikate industriale Gjej prodhues online

1 Kimikate industriale
Eksportues
1 Kimikate industriale
Prodhues

Prodhuesit, furnizuesit dhe ofruesit e shërbimeve në zonën Kimikate industriale (1)

Prodhuesi   Germany   Azia Evropa
Produktet: Kimikate industriale, Crotonaldehyd, Diamilamin (2050-92-2), 3-Dietil aminopropylamin (104-78-9), N,N- Dimetilbutilamin (927-62-8)
Dërgimi nga
 
Dërgimi në
 
Lloji i biznesit
 
Certifikim