Materiale plastikë Gjej prodhues online

28 Eksportues
23 Prodhues
5 Tregtar

Prodhuesit, furnizuesit dhe ofruesit e shërbimeve në zonën Materiale plastikë (28)

Furnizuesi   Germany   D-A-CH
Produktet: Ndërtimi i veglës së punës, Tekstil me fibra xhami, Elementë për ndarje formash, Inde qelqi, Fibra karboni, Pasta ngjyrosje, Goma silikoni
Prodhuesi   India   Në të gjithë botën
Produktet: Polyvinylchlorid, Fije poliestre, Etilen, p-Ksilene, Përzierje termoplastike, Oksid etileni (75-21-8), Produkte kimike, Ksilol (ksilen) (1330-20-7)
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Nitrit bori (10043-11-5), Tungsten sulfide, Thiazolyl blue, Tela argjendi, Lutetium(III) iodide (13813-45-1), Cadmium Rods, Octadec-1-ene
Prodhuesi   Hungary   Në të gjithë botën
Produktet: Granulate plastike, Mjete ndihmëse plastike, Acide klorhidrike (7647-01-0), Hidroksid natriumi (1310-73-2), Natrium hipokorid (7681-52-9)
Prodhuesi   Germany   Afrika Evropa
Produktet: Pllaka zgare për mbrojtjen e barit, Sisteme grumbullimi të shiut, Enë mbledhëse për shiun, Fuçi plastike, Kuti plastike, Kontejnerë zhavori
Prodhuesi   Italy   Evropa
Produktet: Butyl gome (IIR), Stirol, Cumol (98-82-8), Hidroksid natriumi (1310-73-2), Ciklopentan (287-92-3), Aceton (67-64-1), Fenole (108-95-2), o-Ksilol
Furnizuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Polyamid-6, Poliamide 66, Dioktilftalat (117-81-7), Agjentët antistatikë, Materiale plastike me përforcim fibrash xhami (GFK)
Prodhuesi   Spain   Në të gjithë botën
Produktet: Agjentët antistatikë, Mjete ndihmëse plastike, Koncentrate ngjyrash, Antioksidues, Aditivë plastikë, haser, Stabilizues plastikë
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Spërkatës ftohës, Spërkatës teknikë, Lende grasatuese me rendiment te larta, Vajra lubrifikues, Pastë alumini, Vajra hidraulike, Vajrat
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Paketim i strukturuar, Tabaka transferimi në masë, Mbështetëse rritjeje, Shpërndarës lëngjesh, Rrjeta mbështetëse, Sisteme shkarkimi industriale