Pajisje mjekësore Gjej prodhues online

18 Pajisje mjekësore
Eksportues
18 Pajisje mjekësore
Prodhues

Prodhuesit, furnizuesit dhe ofruesit e shërbimeve në zonën Pajisje mjekësore (18)

Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Instrumente matës mjekësorë, Ekografi me ngjyra, Sisteme monitorimi për pacientë, Kamera me rreze X, Artikuj njëpërdorimsh mjekësor
Prodhuesi   Turkey   Në të gjithë botën
Produktet: Qese për urinë, Barrela transortuese për të sëmurët, Filtra gjaku, Artikuj njëpërdorimsh mjekësor, Pajisje mjekësore, Çanta e gjakut
Prodhuesi   Germany   Evropa
Produktet: Ultra ngrirës, Inkubatorët, Dhoma mjedisore simulimi, Inkubatorët e ftohjes, Dhoma klimatike konstante, Raftet e sterilizimt
Prodhuesi   France   Në të gjithë botën
Produktet: Borat trietili, Përzierje gazi, Acetilen, Kriptone, Fosfin, Fluorid azoti, Neon, Triflormetan, Pentan, Argon
Prodhuesi   United Kingdom   Në të gjithë botën
Produktet: Pajisje mjekësore, Katetere zemre, Aparat tensioni, Pajisje elektro-terapie, Stimulues kardiakë
Prodhuesi   Japan   Në të gjithë botën
Produktet: Spektrometër i absorbimit të atomeve, Spektrofotometer, Aparate kromatografie, Peshore me precizion, Analizues lagështie, Spektrometer per emission
Prodhuesi   Italy   Në të gjithë botën
Produktet: Ultra ngrirës, Mjete për operacione, Pajisje patologjike, Tavolinë morgu, Inkubatorët, Frigoriferë morgu, Frigoriferë laboratorikë
Prodhuesi   Japan   Në të gjithë botën
Produktet: Sisteme monitorimi për pacientë, Shirita kontrolli gjaku, Pajisje analizimi, Analizues gjaku, Aparat tensioni, Analizues kolesteroli, Analizues urine
Prodhuesi   Sweden   Në të gjithë botën
Produktet: Pajisje terapeutike për frymëmarrje, Aparate terapeutike me okisgjen, Aparate për diagnozë gjumi
Prodhuesi   United Kingdom   Në të gjithë botën
Produktet: Kateterë ureteralë, Instrumente kirurgjike, Autoklava, Kapëse kirurgjikale, Tavolinë operacioni, Pinca kirurgjikale, Kateterë venozë
Dërgimi nga
 
Dërgimi në
 
Lloji i biznesit
 
Certifikim