Pajisje mjekësore Gjej prodhues online

37 Pajisje mjekësore
Eksportues
37 Pajisje mjekësore
Prodhues

Prodhuesit, furnizuesit dhe ofruesit e shërbimeve në zonën Pajisje mjekësore (37)

Prodhuesi   Germany   Evropa
Produktet: Ultra ngrirës, Inkubatorët, Dhoma mjedisore simulimi, Inkubatorët e ftohjes, Dhoma klimatike konstante, Raftet e sterilizimt
Prodhuesi   Italy   Në të gjithë botën
Produktet: Mjete për operacione, Pajisje patologjike, Tavolinë morgu, Frigoriferë morgu, Frigoriferë laboratorikë, Frigorifer për ngrirje të thellë
Prodhuesi   Japan   Në të gjithë botën
Produktet: Qarqe te ingegruara, Aparatë matës UV, Kamera me rreze X, Detektorë për rreze-X, Kamera industriale, Detektorë infra të kuq, Kamera UV, Oziloskop
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Ngrirës, Mekanizma inoksi, Pajisje patologjike, Ftohësa me ajër, Tavolinë morgu, Ngrirës, Frigoriferë morgu, Frigoriferë laboratorikë
Prodhuesi   Portugal   Në të gjithë botën
Produktet: Kompresor ajri medicinal, Impiante per thithjen e gazrave anestetik, Gaze mjekësore, Analizues gazi, Makineri për thithje në mjekësi
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Xhama mbulues, Pipeta, Pipeta volumentrike, Dhomëza për numërimin e gjakut, Poçe volumetrike, Cilindra volumetrikë, Lamela për mikroskop, Funde qelqi
Prodhuesi   United Kingdom   Në të gjithë botën
Produktet: Pajisje mjekësore, Instrumente kirurgjike, Artikuj njëpërdorimsh mjekësor, Artikuj të konsumueshëm, Pajisje për transfuzionin e gjakut
Prodhuesi   Germany   Evropa
Produktet: Inkubatorët, Respirometer, Buton temperature, Aparat mbikqyrjeje, Analizues gazi, Pajisje dozimi, Ngrohes per laborator, Rregullator ngrohje
Prodhuesi   South Korea   Në të gjithë botën
Produktet: Pajisje mjekësore, Video endoskopë, Pajisje elektro-kirurgjike, Pajisje ultrazanore, Pajisje të përpunimit ultrasonik
Prodhuesi   Sweden   Në të gjithë botën
Produktet: Pajisje terapeutike për frymëmarrje, Aparate terapeutike me okisgjen, Aparate për diagnozë gjumi