Instrumente kirurgjike Gjej prodhues online

15 Instrumente kirurgjike
Eksportues
15 Instrumente kirurgjike
Prodhues

Prodhuesit, furnizuesit dhe ofruesit e shërbimeve në zonën Instrumente kirurgjike (15)

Prodhuesi   United Kingdom   Në të gjithë botën
Produktet: Instrumente kirurgjike, Kateterë ureteralë, Autoklava, Kapëse kirurgjikale, Tavolinë operacioni, Pinca kirurgjikale, Kateterë venozë
Prodhuesi   United Kingdom   Në të gjithë botën
Produktet: Instrumente kirurgjike, Artikuj njëpërdorimsh mjekësor, Pajisje mjekësore, Artikuj të konsumueshëm, Pajisje për transfuzionin e gjakut
Prodhuesi   Turkey   Në të gjithë botën
Produktet: Qese për urinë, Barrela transortuese për të sëmurët, Filtra gjaku, Artikuj njëpërdorimsh mjekësor, Pajisje mjekësore, Çanta e gjakut
Prodhuesi   Spain   Në të gjithë botën
Produktet: Video endoskopë, Kolposkopë, Laparoskop, Endoskop, Instrumente Artroskopike, Mikroskopë kirurgjikal, Artroskop, Bronkoskopë, Histeroskop, Laringoskop
Prodhuesi   United Kingdom   Në të gjithë botën
Produktet: Instrumente kirurgjike, Sharra kockash, Kapse bashkuese, Kapëse për plagë, Proteza shpatulle, Pajisje mjekësore, Laparoskop, Impiante ligamentesh
Prodhuesi   South Korea   Në të gjithë botën
Produktet: Video endoskopë, Pajisje elektro-kirurgjike, Pajisje mjekësore, Pajisje ultrazanore, Pajisje të përpunimit ultrasonik
Prodhuesi   United Kingdom   Në të gjithë botën
Produktet: Pajisje mjekësore, Katetere zemre, Aparat tensioni, Pajisje elektro-terapie, Stimulues kardiakë
Prodhuesi   United Kingdom   Në të gjithë botën
Produktet: Produkte mjekësore, Çengelë teli, Gjilpëra kirurgjikale, Gjilpëra qepje, Produkte teli, Mbrojtëse gishti, Gjilpëra tatuazhi, Gjilpëra tatuazhi trupi
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Mulli pomade, Sisteme me mikro-bluarje, Sharra kockash, Impiante petëzimi me tre rula, Makineri homogjenizimi, Makineri grirëse
Prodhuesi   Brasil   Në të gjithë botën
Produktet: Instrumente kirurgjike, Implante per shtylla kurrizore, Implantate dhe proteza, Endoproteza, Implante kirurgjikale
Dërgimi nga
 
Dërgimi në
 
Lloji i biznesit
 
Certifikim