Instrumente kirurgjike Gjej prodhues online

14 Instrumente kirurgjike
Eksportues
14 Instrumente kirurgjike
Prodhues

Prodhuesit, furnizuesit dhe ofruesit e shërbimeve në zonën Instrumente kirurgjike (14)

Prodhuesi   Brasil   Në të gjithë botën
Produktet: Instrumente kirurgjike, Implante per shtylla kurrizore, Implantate dhe proteza, Endoproteza, Implante kirurgjikale
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Instrumente matës mjekësorë, Ekografi me ngjyra, Sisteme monitorimi për pacientë, Kamera me rreze X, Artikuj njëpërdorimsh mjekësor
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Rëra standarde, Kallepe per beton, Autoklava, Sita laboratorike, Makineri me ekran laboratorik, Pajisje për testimin e materialit të ndërtimit
Prodhuesi   Austria   Në të gjithë botën
Produktet: Sisteme etiketimi, Makineri gdhendëse me lazer, Sisteme për shkrim me lazer, Stents, Sisteme etiketimi me lazer, Lazera në gjendje të ngurtë
Dërgimi nga
 
Dërgimi në
 
Lloji i biznesit
 
Certifikim