Impiante laboratori Gjej prodhues online

9 Impiante laboratori
Eksportues
9 Impiante laboratori
Prodhues

Prodhuesit, furnizuesit dhe ofruesit e shërbimeve në zonën Impiante laboratori (9)

Prodhuesi   Germany   Evropa
Produktet: Ultra ngrirës, Inkubatorët, Dhoma mjedisore simulimi, Inkubatorët e ftohjes, Dhoma klimatike konstante, Raftet e sterilizimt
Prodhuesi   Italy   Në të gjithë botën
Produktet: Ultra ngrirës, Mjete për operacione, Pajisje patologjike, Tavolinë morgu, Inkubatorët, Frigoriferë morgu, Frigoriferë laboratorikë
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Zhiga, Dhoma mjedisore simulimi, Dhoma kontrolli për motin, Dhoma kontrolli me emetim, Dhoma kontrolli për klimën, Njësi testuese për gërryerjen
Prodhuesi   Germany   Evropa
Produktet: Inkubatorët, Respirometer, Buton temperature, Aparat mbikqyrjeje, Analizues gazi, Pajisje dozimi, Ngrohes per laborator, Rregullator ngrohje
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Ngrirës, Mekanizma inoksi, Pajisje patologjike, Ftohësa me ajër, Tavolinë morgu, Ngrirës, Frigoriferë morgu, Frigoriferë laboratorikë
Prodhuesi   Italy   Në të gjithë botën
Produktet: Mjete për operacione, Pajisje patologjike, Tavolinë morgu, Frigoriferë morgu, Frigoriferë laboratorikë, Frigorifer për ngrirje të thellë
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Mikser laboratori, Pompa dozimi për laborator, Përzjerësa magnetikë, Përzjerës laboratorikë, Robot laboratori, Pajisje numërimin e qelizave të gjakut
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Rëra standarde, Kallepe per beton, Autoklava, Sita laboratorike, Makineri me ekran laboratorik, Pajisje për testimin e materialit të ndërtimit
Prodhuesi   Japan   Në të gjithë botën
Produktet: Furra laboratorike, Tharëse me ftohje, Inkubatorët, Furra zhurmëmbytëse, Sterilizues, Sisteme thithje tymi për laboratorë
Dërgimi nga
 
Dërgimi në
 
Lloji i biznesit
 
Certifikim