Termometra bimetalikë Gjej prodhues online

2 Termometra bimetalikë
Eksportues
2 Termometra bimetalikë
Prodhues

Prodhuesit, furnizuesit dhe ofruesit e shërbimeve në zonën Termometra bimetalikë (2)

Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Termometra bimetalikë, Termometra me sahat, Aparatura presioni prej çeliku, Pajisje matëe tensioni pneumatike, Pajisje matëse presioni i lartë
Prodhuesi   Italy   Në të gjithë botën
Produktet: Termometra bimetalikë, Termometra me sahat, Aparatura presioni prej çeliku, Pajisje matëse presioni i lartë, Pajisje që mat presionin absolut
Dërgimi nga
 
Dërgimi në
 
Lloji i biznesit
 
Certifikim