Kimikate Gjej prodhues online

17 Kimikate
Eksportues
12 Kimikate
Prodhues
5 Kimikate
Tregtar

Prodhuesit, furnizuesit dhe ofruesit e shërbimeve në zonën Kimikate (17)

Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Nitrit bori, Tungsten sulfide, Thiazolyl blue, Tela argjendi, Lutetium(III) iodide, Cadmium Rods, Octadec-1-ene, o-Dianisidine, Adenine Sulfate
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Klorur natriumi, Fumarat hekuri, Sulfat hekuri, Oksid hekuri, Karbonat stronciumi, (II)Oksalat hekuri, (II)Fosfat hekuri, (III)Pirofosfat hekuri
Furnizuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Oksid erbiumi, Oksid lantani, Zirconium Compounds, Kimikate inorganike, Zirconium Alloys, Cerium, Oksid Iterbiumi, Zirconium Basic Carbonate
Furnizuesi   Zvicër   Në të gjithë botën
Produktet: Nitrit bori, Oksid hekuri, Njësi rrotullimi, Diokside siliciumi, Magnete kobalti samariumi, Magnet AlNiCo, Magnet bori-hekuri-neodymi
Prodhuesi   Lithuania   Në të gjithë botën
Produktet: Methanol, Nitrate, Oksid magnezi, Ure, Dioksid karboni, Pleh organik, Produkte kimike, Oksigjen, Azot, Acidi nitrik
Prodhuesi   France   Në të gjithë botën
Produktet: Borat trietili, Përzierje gazi, Acetilen, Kriptone, Fosfin, Fluorid azoti, Neon, Triflormetan, Pentan, Argon
Furnizuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: L-valinë, Lutein, Citrat trisodiumi, L-lisin, Sulfadiazinë, Taurinë, Acid folik, shije vanilie, Riboflavin, Acid askorbik
Prodhuesi   Hungary   Në të gjithë botën
Produktet: Granulate plastike, Mjete ndihmëse plastike, Acide klorhidrike, Hidroksid natriumi, Natrium hipokorid, Sodë kaustike, Përzierje termoplastike
Prodhuesi   Netherlands   Në të gjithë botën
Produktet: Glicerinë, Dylle leshi, Acide stearik, Terpentina, Vajra të bardhë, Elementë kimikë, Stearat natriumi, Dyllë blete, Gjalpëra kakaoje, Vajra vizioni
Furnizuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Lutein, Dikloroisocianurat natriumi, L-lisin, Taurinë, Acid folik, Dioksid tiourea, L-treoninë, Alginat, Aminoacidet, L-triptofan