HME - Technologies GmbH

Produktet dhe shërbimet e HME - Technologies GmbH (25)

Nitrit bori
Pluhur nikeli (HE-M-008-1)
Pluhur magnezi (HE-M-011)
Pluhura kallaji
Pluhura vanadiumi
Pluhur alumini (HE--001-1)
Sisteme magnetike
Oksid hekuri (HE-O-011)
Oksid magnezi (HE-M-011)
Karbide titani
Karbide tantali (HE-C-008)
Karbide volframi (HE-C-005)

Lajmet

Nuk ka lajme në dispozicion. Ju lutemi kontaktoni kompaninë.
Adresa
Baselstrasse 16
4532
Feldbrunnen
Zvicër
Lloji i biznesit
Furnizuesi
Rajonet e eksportit
Në të gjithë botën
Themelimi
2004
Administrimi
Dipl. Ing. Christoph Hardtmuth