Ndërtime të larta dhe të thella Gjej prodhues online

28 Eksportues
26 Prodhues
2 Tregtar

Prodhuesit, furnizuesit dhe ofruesit e shërbimeve në zonën Ndërtime të larta dhe të thella (28)

Prodhuesi   Austria   Në të gjithë botën
Produktet: Ndërtime të larta dhe të thella, Ndërtimet e digave, Impiante pastruese, Industriale dhe komerciale, Shtrime me kalldrëm, Bllok zyrash
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Tenda për aktivitete, Çadra për festë, Pajisje tendash, Tenda dy-katëshe, Ndërtesa parafabrikate, Salla prodhuese, Salla montimi, Ndërtesat e lehta
Prodhuesi   Netherlands   Në të gjithë botën
Produktet: Ndërtime të larta dhe të thella, Rehabilitimet e rrjetit të tubave, Impiante ndriçimi, Ndriçimi i rrugëve, Rehabilitimet e tubacionit
Prodhuesi   Turkey   Afrika Evropa
Produktet: Barriera mbrojtëse, Punime galvanizimi, Konstruksione hekuri, Barriera mbrojtëse autostrade, Shtylla tabelash
Prodhuesi   Austria   D-A-CH
Produktet: Mbulesa për fasadë, Tjegulla, Oxhaqe, Tulla, Arkitrarë, Shtruese, Gurë ndërtimi, Llaçe murature, Tavane me tulla, Tjegulla fasade
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Tuba ventilimi, Përhapje ventilimi, Ventilatorët e kapakut, Ventilator çatie, Ventilatorë muri, Ventilator gyp, Ventilatorë radialë
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Pompa për media agresive, Pompa zhytëse, Filtra për pishina, Pompa industriale, Pompa plastike, Pajisje masazhi, Pajisje pishinash, Pompë me vakum
Prodhuesi   United States   Në të gjithë botën
Produktet: Thërrmuese e lëvizshme, Zjerës bitumi, Miksera asfalti, Impiante asfalti, Depozita bitumi
Furnizuesi   Netherlands   Në të gjithë botën
Produktet: Sy magjik dere, Shkallë teleskop, Rezervuar me ajër të kompresuar, Sprucator boje, Bankë pune, Sharrë rrethore, Zmerilues, Vegla me shumë përdorime
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Dyer ashensori, Kasa celiku, Ndertim pa barriera, Kasa dyersh