Nevoja laboratori Gjej prodhues online

44 Nevoja laboratori
Eksportues
44 Nevoja laboratori
Prodhues

Prodhuesit, furnizuesit dhe ofruesit e shërbimeve në zonën Nevoja laboratori (44)

Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Nevoja laboratori, Alkoholometra, Perla qelqi, Shpatulla përzjerëse, Artikuj njëpërdorimsh mjekësor, Maja pipetash, Pipeta, Xhama mbulues
Prodhuesi   Germany   Evropa
Produktet: Ultra ngrirës, Inkubatorët, Dhoma mjedisore simulimi, Inkubatorët e ftohjes, Dhoma klimatike konstante, Raftet e sterilizimt
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Mikser laboratori, Pompa dozimi për laborator, Përzjerësa magnetikë, Përzjerës laboratorikë, Robot laboratori, Pajisje numërimin e qelizave të gjakut
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Mikser laboratori, Xhama mbulues, Përzjerësa magnetikë, Pipeta volumentrike, Dhomëza për numërimin e gjakut, Shishe, Kronometrat, Poçe volumetrike
Prodhuesi   Turkey   Në të gjithë botën
Produktet: Furra laboratorike, Furra dhomë, High Temperature Furnaces, Furra zhurmëmbytëse, Sobë në formë tube
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Nevoja laboratori, Xhama mbulues, Pipeta, Pipeta volumentrike, Dhomëza për numërimin e gjakut, Poçe volumetrike, Cilindra volumetrikë
Prodhuesi   Italy   Në të gjithë botën
Produktet: Ultra ngrirës, Mjete për operacione, Pajisje patologjike, Tavolinë morgu, Inkubatorët, Frigoriferë morgu, Frigoriferë laboratorikë
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Mikser laboratori, Centrifuga laboratorike, Cell cultures, Pipeta, Spektrometer, Fotometër, Mikromanipulatorë, Thermocycler, Pipeta automatike
Prodhuesi   Germany   Evropa
Produktet: Inkubatorët, Respirometer, Buton temperature, Aparat mbikqyrjeje, Analizues gazi, Pajisje dozimi, Ngrohes per laborator, Rregullator ngrohje
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Centrifuga laboratorike, Mikrocentrifugë, Centrifugë tavoline, Centrifuga ftohëse, Centrifugë gjaku