Elementë elektronikë Gjej prodhues online

99 Eksportues
96 Prodhues
3 Tregtar

Prodhuesit, furnizuesit dhe ofruesit e shërbimeve në zonën Elementë elektronikë (99)

Furnizuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Bashkues me tension të ulët, DC-DC- elementë rrjeti, Mbrojtës mbivoltazhi, Furnizimet me rrymë të alternuar, Bllok ushqimi AC-DC
Prodhuesi   Austria   Në të gjithë botën
Produktet: Ndezës motori, Çelës emergjence, Celes mbrojtes motori, Automat kondensatori, Automat energjie, Celes ndares i ngarkeses, Celes kryesor
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Elementë elektronikë, Elemente pasiv ndertimi, Rezistenca SMD, Leaded Resistors, Capacitor networks, Rrjete rezistencash, Rezistues rryme
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Mbajtës siguresash, Tregues, Buton shtypjeje, Tregues me drita, Kontrollues të faktorit të fuqisë, Rele gjysmë komanduese, Aparate komandimi
Prodhuesi   Zvicër   Afrika Evropa
Produktet: kapaciteti I energjise se ulet, Kondensatorë AC, Karte memorie, Ndezës motori, Kondensatorë të fuqishëm të tensionit të lartë, Kondensatori
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Oshilatorë, Kondicioner, Oshilatorë kuarci, Antena drejtkëndëshe me shirit, Antena satelitore, Antena GPS, Filtra kuarci, LED
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Filtrues rryme, Pajisje matëse EMV, Testimi EMV, Reduktor EMC, Filtra EMV, Filtra sinus, Reduktor rrjeti, Filtër dU/dt, Filtër frekuence takti
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Pjesë qarku, Lidhës eterneti, Module E/A, Rrjetet shpërndarës, Instalimet e kabllove, Kabëll me fibra optike, Switch Ethernet
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Furra laboratorike, Transformatorë të thatë, Rezistues peshash, Transformatorë rrëshire, Furra dhomë, Furra temperimi, Furrat cilindrike
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Dorezë rrotulluese, Qarqe të shkurtra, Mbajtës siguresash, Tregues, Buton shtypjeje, Fishekë çelësi, Doreza plastike, Çelës kalimi, Çelës drite
Dërgimi nga
 
Dërgimi në
 
Lloji i biznesit
 
Certifikim