Elementë elektronikë Gjej prodhues online

31 Elementë elektronikë
Eksportues
28 Elementë elektronikë
Prodhues
3 Elementë elektronikë
Tregtar

Prodhuesit, furnizuesit dhe ofruesit e shërbimeve në zonën Elementë elektronikë (31)

Furnizuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Bashkues me tension të ulët, DC-DC- elementë rrjeti, Mbrojtës mbivoltazhi, Furnizimet me rrymë të alternuar, Bllok ushqimi AC-DC
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën Afrika Evropa
Produktet: Aksesorë shinash montimi, Disk mikë, Kapëse montimi, Përpunim alumini, Kondicioner, Pjesë silikoni të formuara, Ftohës disku, Adeziv termik
Prodhuesi   Zvicër   Afrika Evropa
Produktet: kapaciteti I energjise se ulet, Kondensatorë AC, Karte memorie, Ndezës motori, Kondensatorë të fuqishëm të tensionit të lartë, Kondensatori
Prodhuesi   Germany   Evropa
Produktet: Elementë elektronikë, Pajisje per furnizim me energji, Shndërrues rryme, Konvertor rryme, Sensorë shpejtësie, Transoformator te izoluar
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Filtrues rryme, Pajisje matëse EMV, Testimi EMV, Reduktor EMC, Filtra EMV, Filtra sinus, Reduktor rrjeti, Filtër dU/dt, Filtër frekuence takti
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Tester matës, Transformues Pozicioni, Sensorë këndesh pa prekje, Pjesë rezistence, Formë mesore, Potentiometers, Sensorë kënd, Ekrane dixhitale
Prodhuesi   Japan   Në të gjithë botën
Produktet: Qarqe te ingegruara, Aparatë matës UV, Kamera me rreze X, Detektorë për rreze-X, Kamera industriale, Detektorë infra të kuq, Kamera UV, Oziloskop
Prodhuesi   Austria   Në të gjithë botën
Produktet: Pompa kontrolli, Rele kohe, Testues drite emergjence, Rele monitorimi, Rele çiftuese, Monitorues ngarkese, Module kohe, Frena elektronike motorësh
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Mbajtëse kabllosh, Sisteme pozicionimi, Software monitorimi, Elementë induktivë, Sensorë me tel, Pajisjet matese te rendimentit, Shërbimi i klientit
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Potentiometers, Rezistenca, Bobina induktiviteti, Induktor, Rezistenca përcjellëse