Kimikate inorganike Gjej prodhues online

4 Eksportues
2 Prodhues
2 Tregtar

Prodhuesit, furnizuesit dhe ofruesit e shërbimeve në zonën Kimikate inorganike (4)

Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Kimikate inorganike, Nitrit bori, Tungsten sulfide, Thiazolyl blue, Tela argjendi, Lutetium(III) iodide, Cadmium Rods, Octadec-1-ene, o-Dianisidine
Furnizuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Kimikate inorganike, Oksid erbiumi, Oksid lantani, Zirconium Compounds, Zirconium Alloys, Cerium, Oksid Iterbiumi, Zirconium Basic Carbonate
Furnizuesi   Germany   Evropa
Produktet: Kimikate inorganike, Metiltriklorosilan, Disilan hekzaametil, Kimikate organike, Tetraklorsilan, Kimikat për ndërtim, Goma silikoni, Produkte kimike
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Kimikate inorganike, Klorur natriumi, Fumarat hekuri, Sulfat hekuri, Oksid hekuri, Karbonat stronciumi, (II)Oksalat hekuri, (II)Fosfat hekuri
Dërgimi nga
 
Dërgimi në
 
Lloji i biznesit
 
Certifikim