Silicon Compounds Gjej prodhues online

3 Eksportues
2 Prodhues
1 Tregtar

Prodhuesit, furnizuesit dhe ofruesit e shërbimeve në zonën Silicon Compounds (3)

Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Silicon Compounds, Nitrit bori, Tungsten sulfide, Thiazolyl blue, Tela argjendi, Lutetium(III) iodide, Cadmium Rods, Octadec-1-ene, o-Dianisidine
Prodhuesi   France   Në të gjithë botën
Produktet: Borat trietili, Përzierje gazi, Acetilen, Kriptone, Fosfin, Fluorid azoti, Neon, Triflormetan, Pentan, Argon
Furnizuesi   Germany   Evropa
Produktet: Metiltriklorosilan, Disilan hekzaametil, Kimikate inorganike, Kimikate organike, Tetraklorsilan, Kimikat për ndërtim, Goma silikoni, Produkte kimike
Dërgimi nga
 
Dërgimi në
 
Lloji i biznesit
 
Certifikim