Pjesë automjetesh pune Gjej prodhues online

68 Eksportues
66 Prodhues
2 Tregtar

Prodhuesit, furnizuesit dhe ofruesit e shërbimeve në zonën Pjesë automjetesh pune (68)

Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Testues për alkoolin e frenave, Pajisje matese per mbushjen e gomave, Pajisje që ekuilibron timonin, Pajisje për ndërrim vaji
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Mbulesa mbrojtëse, Litarë teknik, Gurnicione per flanxha, Guarnicione të sheshta, Pëlhurë teknike, Copë e thurur për mbrojtje ndaj nxehtësisë
Prodhuesi   Germany   Evropa
Produktet: Shpërhapës, Rrota nxehtësi duruese, Bllokues këmbësh, Mbështetëse kushinetë, Rrotëza për punë të rënda, Rula transportues, Rrotëza, Rrota poliuretani
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Goma autobusi, Goma për makineri ndërtimi, Goma për makineri bujqësore, Ndërmarrje të pastrimit të plehërave, Skrape çeliku
Prodhuesi   Chile   Në të gjithë botën
Produktet: Valvula shtytëse, Plunzherë hidraulik, Plunzherë ruli
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Pjesë automjetesh pune, Kullesë mbeturinash, Grila për turi makine, Korniza për pianura, Pragje dere, Përpunim i inoksit, Shtyllat e dushit
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Sisteme filtri, Teknologji ambientaliste, Sisteme SCR (reduktim katalitik selektiv), Teknologji filtrash, Filtra bloze, Filtra të grimcave të blozës
Prodhuesi   Italy   Në të gjithë botën
Produktet: Vida hidraulike, Pedale komandimi, Filtër hidraulik, Përbërës hidraulikë, Tuba hidraulik, Pompa, Mekanizëm automjeti, Thupra kontrolli
Prodhuesi   Germany   Afrika Evropa
Produktet: Formëzim, Tamburë frenash, Pjesë të vazhdueshme derdhëse, Rreth me dhembë e posaçme për klientë, Rrotëza, Sharrim, Ingranazhe paneli
Prodhuesi   Taiwan   Në të gjithë botën
Produktet: Pjesë automjetesh pune, Paisje specifike klientesh, Ingranazh special, Sistemet e matjes se valeve, Timon yll, Rreth me dhembë e posaçme për klientë
Dërgimi nga
 
Dërgimi në
 
Lloji i biznesit
 
Certifikim