Katalog

Solvay Fluor GmbH

  • Prodhuesi
  • Germany

Solvay Fluor GmbH

  • ISO 9001
  • ISO 16949
  • ISO 14001

Solvay Fluor GmbH

  • ISO 9001
  • ISO 16949
  • ISO 14001

Shollë me ajrim

Shollë me ajrim

Lëndët ftohëse

Lëndët ftohëse

Acide hidroflorike (7664-39-3)

Acide hidroflorike (7664-39-3)

Floride hidrogjeni (7664-39-3)

Floride hidrogjeni (7664-39-3)

Hidrogjenflorid amoni (1341-49-7)

Hidrogjenflorid amoni (1341-49-7)

Hekzaflorid sulfuri (2551-62-4)

Hekzaflorid sulfuri (2551-62-4)

Sodium fluoride (7681-49-4)

Sodium fluoride (7681-49-4)

Fluroid kalciumi (7789-75-5)

Fluroid kalciumi (7789-75-5)

Mjete mbrojtëse nga flakët (35948-25-5)

Mjete mbrojtëse nga flakët (35948-25-5)

Agjent fryrës

Agjent fryrës

Florborat kaliumi (14075-53-7)

Florborat kaliumi (14075-53-7)

Flor (7782-41-4)

Flor (7782-41-4)

Nuk ka lajme në dispozicion. Ju lutemi kontaktoni kompaninë.

Na shkruani ...