Përbërje zinku Gjej prodhues online

4 Përbërje zinku
Eksportues
4 Përbërje zinku
Prodhues

Prodhuesit, furnizuesit dhe ofruesit e shërbimeve në zonën Përbërje zinku (4)

Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Përbërje zinku, Nitrit bori, Tungsten sulfide, Thiazolyl blue, Tela argjendi, Lutetium(III) iodide, Cadmium Rods, Octadec-1-ene, o-Dianisidine
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Përbërje zinku, Klorur natriumi, Fumarat hekuri, Sulfat hekuri, Oksid hekuri, Karbonat stronciumi, (II)Oksalat hekuri, (II)Fosfat hekuri
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Frenues korrozioni, Veshje me shtresa zinku, Veshje antigërryerrjes, Produkte me performancë të lartë kundër gërryerjes, Veshje sipërfaqesh
Prodhuesi   Netherlands   Në të gjithë botën
Produktet: Glicerinë, Dylle leshi, Acide stearik, Terpentina, Vajra të bardhë, Elementë kimikë, Stearat natriumi, Dyllë blete, Gjalpëra kakaoje, Vajra vizioni