Pajisje ultrazanore Gjej prodhues online

3 Pajisje ultrazanore
Eksportues
3 Pajisje ultrazanore
Prodhues

Prodhuesit, furnizuesit dhe ofruesit e shërbimeve në zonën Pajisje ultrazanore (3)

Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Pajisje ultrazanore, Instrumente matës mjekësorë, Ekografi me ngjyra, Sisteme monitorimi për pacientë, Kamera me rreze X
Prodhuesi   Japan   Në të gjithë botën
Produktet: Pajisje ultrazanore, Spektrometër i absorbimit të atomeve, Spektrofotometer, Aparate kromatografie, Peshore me precizion, Pajisje mjekësore
Prodhuesi   South Korea   Në të gjithë botën
Produktet: Pajisje ultrazanore, Video endoskopë, Pajisje elektro-kirurgjike, Pajisje mjekësore, Pajisje të përpunimit ultrasonik
Dërgimi nga
 
Dërgimi në
 
Lloji i biznesit
 
Certifikim