Ultra Controlo International Lda

Produktet dhe shërbimet e Ultra Controlo International Lda (9)

Analizues gazi
Impiante te pastrimit te ajrit
Makineri për thithje në mjekësi (ULTRAVAC®)
Gaze mjekësore
Gjeneratorë oksigjeni (ULTRAOX)
Kompresor ajri medicinal (ULTRAAR®)
Kompresor ajri medicinal (MEDIAR™)
Kompresor ajri medicinal (ACIH)
Impiante per thithjen e gazrave anestetik (ULTRASEG®)

Lajmet

Nuk ka lajme në dispozicion. Ju lutemi kontaktoni kompaninë.
Adresa
Parque Industrial Quinta Lavi - Armz. 8
2710-089
Sintra
Portugal
Lloji i biznesit
Prodhuesi
Rajonet e eksportit
Në të gjithë botën
Certifikatat
DIN EN ISO 9001:2008
DIN EN ISO 13485:2003