Ultra Controlo International Lda

Produktet dhe shërbimet e Ultra Controlo International Lda (9)

Analizues gazi
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Impiante te pastrimit te ajrit
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Makineri për thithje në mjekësi (ULTRAVAC®)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Gaze mjekësore
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Gjeneratorë oksigjeni (ULTRAOX)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Kompresor ajri medicinal (ULTRAAR®)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Kompresor ajri medicinal (MEDIAR™)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Kompresor ajri medicinal (ACIH)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Impiante per thithjen e gazrave anestetik (ULTRASEG®)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Lajmet

Nuk ka lajme në dispozicion. Ju lutemi kontaktoni kompaninë.
Adresa
Parque Industrial Quinta Lavi - Armz. 8
2710-089
Sintra
Portugal
Lloji i biznesit
Prodhuesi
Rajonet e eksportit
Në të gjithë botën
Certifikatat
DIN EN ISO 9001:2008
DIN EN ISO 13485:2003