Katalog

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • ISO 45001:2018

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • ISO 45001:2018

Frenues korrozioni (OKS 671)

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Aditive për lyerje (OKS 30)

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Graso e thare (OKS 100)

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Graso e thare (OKS 111)

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Pasta montimi (OKS 200)

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Pasta montimi (OKS 220)

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Pasta montimi (OKS 221)

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Pastë alumini (OKS 235)

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Pasta bakri (OKS 240)

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Pasta bakri (OKS 245)

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.