Katalog

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • ISO 45001:2018

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • ISO 45001:2018

Aditive për lyerje (OKS 30)

Aditive për lyerje (OKS 30)

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Graso e thare (OKS 100)

Graso e thare (OKS 100)

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Graso e thare (OKS 111)

Graso e thare (OKS 111)

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Pasta montimi (OKS 200)

Pasta montimi (OKS 200)

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Pasta për temperatura të larta (OKS 217)

Pasta për temperatura të larta (OKS 217)

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Pasta montimi (OKS 220)

Pasta montimi (OKS 220)

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Pasta montimi (OKS 221)

Pasta montimi (OKS 221)

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Pasta për temperatura të larta (OKS 230)

Pasta për temperatura të larta (OKS 230)

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Pastë alumini (OKS 235)

Pastë alumini (OKS 235)

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Pasta bakri (OKS 240)

Pasta bakri (OKS 240)

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Pasta bakri (OKS 245)

Pasta bakri (OKS 245)

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Pasta për temperatura të larta (OKS 250)

Pasta për temperatura të larta (OKS 250)

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.