Hidroksid natriumi (1310-73-2) Gjej prodhues online

3 Hidroksid natriumi
Eksportues
3 Hidroksid natriumi
Prodhues

Prodhuesit, furnizuesit dhe ofruesit e shërbimeve në zonën Hidroksid natriumi (3)

Prodhuesi   Hungary   Në të gjithë botën
Produktet: Hidroksid natriumi, Granulate plastike, Mjete ndihmëse plastike, Acide klorhidrike, Natrium hipokorid, Sodë kaustike, Përzierje termoplastike
Prodhuesi   Italy   Evropa
Produktet: Hidroksid natriumi, Butyl gome (IIR), Stirol, Cumol, Ciklopentan, Aceton, Fenole, o-Ksilol, Acrylnitril-Butadien-Styrol, Etilen
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Hidroksid natriumi, Nitrit bori, Tungsten sulfide, Thiazolyl blue, Tela argjendi, Lutetium(III) iodide, Cadmium Rods, Octadec-1-ene, o-Dianisidine
Dërgimi nga
 
Dërgimi në
 
Lloji i biznesit
 
Certifikim