Hidroksid natriumi (1310-73-2) Gjej prodhues online

3 Hidroksid natriumi
Eksportues
3 Hidroksid natriumi
Prodhues

Prodhuesit, furnizuesit dhe ofruesit e shërbimeve në zonën Hidroksid natriumi (1310-73-2) (3)

Prodhuesi   Hungary   Në të gjithë botën
Produktet: Hidroksid natriumi (1310-73-2), Granulate plastike, Mjete ndihmëse plastike, Acide klorhidrike (7647-01-0), Natrium hipokorid (7681-52-9)
Prodhuesi   Italy   Evropa
Produktet: Hidroksid natriumi (1310-73-2), Butyl gome (IIR), Stirol, Cumol (98-82-8), Ciklopentan (287-92-3), Aceton (67-64-1), Fenole (108-95-2), o-Ksilol
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Hidroksid natriumi (1310-73-2), Nitrit bori (10043-11-5), Tungsten sulfide, Thiazolyl blue, Tela argjendi, Lutetium(III) iodide (13813-45-1)
  • Kimikate
  • Hidroksid natriumi (1310-73-2)
Dërgimi nga
 
Dërgimi në
 
Lloji i biznesit
 
Certifikim