Ndërtime tubacionesh Gjej prodhues online

2 Ndërtime tubacionesh
Eksportues
2 Ndërtime tubacionesh
Prodhues

Prodhuesit, furnizuesit dhe ofruesit e shërbimeve në zonën Ndërtime tubacionesh (2)

Prodhuesi   Netherlands   Në të gjithë botën
Produktet: Ndërtime tubacionesh, Rehabilitimet e rrjetit të tubave, Impiante ndriçimi, Ndërtime të larta dhe të thella, Ndriçimi i rrugëve
Prodhuesi   Austria   Në të gjithë botën
Produktet: Ndërtime tubacionesh, Ndërtimet e digave, Impiante pastruese, Industriale dhe komerciale, Shtrime me kalldrëm, Bllok zyrash, Ndërtime të rrugëve
Dërgimi nga
 
Dërgimi në
 
Lloji i biznesit
 
Certifikim