Profil - GFK Gjej prodhues online

2 Profil - GFK
Eksportues
2 Profil - GFK
Prodhues

Prodhuesit, furnizuesit dhe ofruesit e shërbimeve në zonën Profil - GFK (2)

Prodhuesi   France   Në të gjithë botën
Produktet: Profil - GFK, Profile plastike, Pjesë plastike të përforcuara me fibra qelqi (GRP), Shkallë kabujsh, Kanale kabllo, Grila GFK, Rrjetë hekuri
Prodhuesi   Austria   Në të gjithë botën
Produktet: Profil - GFK, Pjesë plastike të përforcuara me fibra qelqi (GRP), Përpunimi i pagës, Pjese plastike te punuara ne torno, Pjesë freze CNC
Dërgimi nga
 
Dërgimi në
 
Lloji i biznesit
 
Certifikim