Zwick GmbH & Co. KG

Produktet dhe shërbimet e Zwick GmbH & Co. KG (24)

Testues (ZHV30/zwicki-Line)
Testues (ZHU topLine)
Pajisje që kontrollon fortësinë (ZHV10)
Makineri kontrolluese (PrecisionLine)
Valvul ndihmëse
Makineri për testimin e presionit (Allround-Line)
Makineri për testimin e materialit (zwicki-Line)
Makineri për testimin e materialit (ProLine)
Makineri për testimin e materialit (HC)
Makineri për testimin e materialit (zwicki-Line)
Makineri për testimin e përplasjes (RKP 450)
Makineri për testimin e përplasjes (HIT)

Lajmet

Nuk ka lajme në dispozicion. Ju lutemi kontaktoni kompaninë.
Adresa
August-Nagel-Strasse 11
89079
Ulm
Germany
Lloji i biznesit
Prodhuesi
Rajonet e eksportit
Në të gjithë botën
Certifikatat
ISO 9001
Themelimi
1935
Administrimi
Dr. Jan Stefan Roell
Michaela Bergmann