Katalog

Setral Chemie GmbH

Setral Chemie GmbH

  • DIN EN ISO 9001:2015
  • DIN EN ISo 14001:2015
  • DIN EN ISO 21469
  • H1-Schmierstoffe: NSF &
  • InS

Setral Chemie GmbH

  • DIN EN ISO 9001:2015
  • DIN EN ISo 14001:2015
  • DIN EN ISO 21469

Lubrifikant i qëndrueshëm

Lubrifikant i qëndrueshëm

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Molibden disufid (1317-33-5)

Molibden disufid (1317-33-5)

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Pastë vidhosjeje

Pastë vidhosjeje

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Pasta lubrifikuese

Pasta lubrifikuese

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Pasta bakri

Pasta bakri

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Pasta montimi (MI-setral-5 B)

Pasta montimi (MI-setral-5 B)

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Pasta për temperatura të larta (MI-setral-9 B)

Pasta për temperatura të larta (MI-setral-9 B)

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Yndyrna me temperaturë të lartë (SYN-setral-HT 2 N)

Yndyrna me temperaturë të lartë (SYN-setral-HT 2 N)

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Yndyrna me temperaturë të lartë (SYN-setral-INT/250 A-0)

Yndyrna me temperaturë të lartë (SYN-setral-INT/250 A-0)

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Lubrifikantë ngjitës (SI-setral-1041/FD)

Lubrifikantë ngjitës (SI-setral-1041/FD)

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.