isel Germany AG

Produktet dhe shërbimet e isel Germany AG (41)

Profile alumini
Profile alumini
Aktivizues linearë
Bulona me sfera
Boshte të filetuar
Komandim CNC
Tavolinë pune
Teknologji motori
Motorë linearë
Software CAD
Makineri gdhendëse (ICV 4030)
Mekanizëm i dhëmbëzuar

Lajmet

Nuk ka lajme në dispozicion. Ju lutemi kontaktoni kompaninë.
Adresa
Bürgermeister-Ebert-Strasse 40
36124
Eichenzell
Germany
Lloji i biznesit
Prodhuesi
Rajonet e eksportit
Në të gjithë botën
Themelimi
1972
Administrimi
Hugo Isert
Punonjës
230