Huta Pokój S.A.

Produktet dhe shërbimet e Huta Pokój S.A. (22)

Konstruksione hekuri
Tanket e magazinimit
Tuba çeliku
Konstruksione saldimi
Llamarina çeliku
Fundet e kontenierëve
Tuba çeliku të profiluar
Profile çeliku
Shtylla ndriçimi
Kulla antenash
Ushqim për linjat e jashtme
Çelikë të petëzuar

Lajmet

Nuk ka lajme në dispozicion. Ju lutemi kontaktoni kompaninë.
Adresa
ul. Niedurnego 79
41-709
Ruda Slaska
Poland
Lloji i biznesit
Prodhuesi
Rajonet e eksportit
Në të gjithë botën
Certifikatat
ISO 9002<
br>
ISO14001
Themelimi
1992