Franz Binder GmbH + Co. KG

Produktet dhe shërbimet e Franz Binder GmbH + Co. KG (30)

Kokë lidhëse
Kokë lidhëse miniaturë
Kokë lidhëse miniaturë
Kokë lidhëse miniaturë
Kokë lidhëse miniaturë
Kokë lidhëse miniaturë
Aksesorë për kokën lidhëse
Kokë lidhëse e rrumbullakët
Kokë lidhëse e rrumbullakët
Kokë lidhëse e rrumbullakët
Prizë – spinë industriale
Kokë lidhëse e gatshme

Lajmet

Nuk ka lajme në dispozicion. Ju lutemi kontaktoni kompaninë.
Adresa
Rötelstrasse 27
74172
Neckarsulm
Germany
Lloji i biznesit
Prodhuesi
Rajonet e eksportit
Në të gjithë botën
Certifikatat
ISO 9001
ISO 14001
Themelimi
1960
Administrimi
Franz Binder
Markus Binder
Punonjës
580