Magnetworld AG

Produktet dhe shërbimet e Magnetworld AG (23)

Magnet izolimi
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Magnet ngarkese
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Magnete të përhershëm
Sistem i lidhjes magnetike
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Sistem i binarëve linearë/magnetikë
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Shasia e poleve magnetike
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
magnetik
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Bashkues magnetikë
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Magnet-NdFeB me lidhje
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Magnet-NdFeB gize
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Magnet-AlNiCo aglomerat
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Magnet-AlNiCo gize
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Lajmet

Nuk ka lajme në dispozicion. Ju lutemi kontaktoni kompaninë.
Adresa
Buchaer Strasse 6
07745
Jena
Germany
Lloji i biznesit
Prodhuesi
Rajonet e eksportit
Në të gjithë botën
Certifikatat
DIN EN ISO 9001:2008
DIN EN ISO 14001:2009
Administrimi
Dr. Minzhi Wu
Prof. Dr. Dr. Gawalek