Hildebrand Prüf- und Meßtechnik GmbH

Produktet dhe shërbimet e Hildebrand Prüf- und Meßtechnik GmbH (10)

Aparat per matjen e trashesise se gomes
Aparat per matjen e trashesise se filmave dhe kapakeve
Aparat per matjen e trashesise se tekstileve dhe gomes
Densiometër (H-300 S)
Sistem MICRO IRHD
Pajisje që kontrollon fortësinë (HD3000)
Mbështetëse testimi për presion (OS-2)
Blloqe fortësie për fortësi (Type A, D, OO)
Prova testi MICRO IRHD
Aparat kontrolli

Lajmet

Nuk ka lajme në dispozicion. Ju lutemi kontaktoni kompaninë.
Adresa
Bergstrasse 9
72644
Oberboihingen
Germany
Lloji i biznesit
Prodhuesi
Rajonet e eksportit
Në të gjithë botën
Themelimi
1993
Administrimi
Michael Hildebrand